© 2014 Mudde Belastingadvies  

 

 

 

Telefoonnummer 023 - 5390940

Overbrugging hogere AOW-leeftijd

19 juli 2012 Bron: Rijksoverheid

"Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk niet genoeg inkomen hebben. U kunt dan een voorschot op uw AOW-uitkering of (bijzondere) bijstand aanvragen," dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Renteloze lening

Vanaf 2013 wijzigt de leeftijd waarop u AOW krijgt. U ontvangt de eerste AOW-uitkering dan niet meer meteen na uw 65e verjaardag. U kunt dan tijdelijk te weinig inkomen hebben. Als u bijvoorbeeld in 2014 op 65-jarige leeftijd met pensioen gaat, krijgt u 2 maanden na de 65e verjaardag de eerste AOW-uitkering.

Om deze periode te overbruggen, kunt u als voorschot een renteloze lening krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze regeling loopt door tot en met 2015 en ziet er als volgt uit:

 

In 2013 kunt u 1 maand AOW lenen. Dit bedrag wordt in de 6 maanden daarna afgetrokken van de AOW-uitkering.

In 2014 kunt u een bedrag gelijk aan 2 maanden AOW lenen, waarna in 1 jaar het bedrag van de AOW-uitkering wordt afgetrokken.

In 2015 kunt u 3 maanden AOW-uitkering lenen. De AOW-uitkering wordt anderhalf jaar gekort om de lening terug te betalen.

Bijstand bij te weinig inkomen

Een andere oplossing is de algemene bijstand of de bijzondere bijstand. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden van uw gemeente voldoen, meldt de Rijksoverheid.