© 2014 Mudde Belastingadvies  

 

 

 

Telefoonnummer 023 - 5390940
Aftrek levensonderhoud voor kinderen

De vaste aftrekbedragen voor kosten van levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar zijn voor 2014 flink verlaagd tot per kalenderkwartaal:
€ 205 als het kind jonger is dan 6 jaar;
€ 250 als het kind 6 jaar of ouder is, maar jonger dan 12 jaar;
€ 290 als het kind 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 jaar;
€ 250 als het kind 18 jaar of ouder is.
Het onder d. vermelde bedrag wordt verhoogd tot € 500 als de kosten van het levensonderhoud grotendeels (voor meer dan 50%) op de belastingplichtige drukken en de kosten ten minste € 500 per kwartaal bedroegen, en – als het kind niet tot uw huishouden behoort – tot € 750 als de kosten van het levensonderhoud geheel (100%) of nagenoeg geheel (90% of meer) op u drukken en de kosten ten minste € 750 per kwartaal bedroegen.
Per 1 januari 2015 is deze aftrek helemaal vervallen.