© 2014 Mudde Belastingadvies  

 

 

 

Telefoonnummer 023 - 5390940

Leeftijdsgrenzen aftrekposten

 

Vanaf 1 januari 2012 gelden een aantal gewijzigde leeftijdsgrenzen voor verschillende aftrekposten en kortingen. Zo wordt de aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen waarvoor geen kinderbijslag of studie-financiering wordt genoten, vanaf 1 januari 2012 versoberd door de leef-tijdsgrens te verlagen van 30 naar 21 jaar.


De aftrek weekenduitgaven voor gehandicapten wordt echter verruimd door de leeftijdsgrens te verlagen van 27 naar 21 jaar.
­

De leeftijdsgrens voor het inkomensafhankelijke deel van de alleenstaande-ouderkorting blijft voor de inkomstenbelasting gehandhaafd op 16 jaar. De leeftijdsgrens die geldt voor het niet-inkomensafhankelijke deel van de alleenstaandeouder-korting wordt verlaagd van 27 naar 18 jaar. Het recht op het niet-inkomensafhankelijke deel van de alleenstaandeouder-korting wordt voortaan toegekend op basis van de leeftijd van het jongste kind.