© 2014 Mudde Belastingadvies  

 

 

 

Telefoonnummer 023 - 5390940

Machtiging voor inzage in aanslagen

 

Voor u wordt automatisch elk jaar weer uitstel van aangifte gevraagd. Voordeel is dat de aangifte nog ruim een jaar later zonder problemen ingeleverd kan worden.

De mogelijkheid voor later nog Toeslagen aan te vragen is dan in de meeste gevallen verruimd.

 

Om aanslagen te kunnen controleren heb ik van u geen kopie nodig tenzij ik daar om vraag. Ik heb de mogelijkheid deze rechtstreeks van de belasdtingdienst voor controle  te ontvangen.

Sinds kort gaat dat via Logius. Daarvan ontvangt u een brief met de mogelijkheid te verzoeken mij geen kopie te sturen. In dat geval moet u de aanslag zelf controleren. Vraagt u mij om controle dan kan dat tegen extra vergoeding.

Voor info over de procedure bij belastingdienst:

elektronische_kopieaanslagen_en_serviceberichten_aanslag/serviceberichte n_aanslag_uw_intermediair_machtigen

Voor info bij mij:

E-mailadres: info@muddebelastingadvies.nl