© 2014 Mudde Belastingadvies  

 

 

 

Telefoonnummer 023 - 5390940

Kinderopvangtoeslag per 1 januari 2014

Het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag wordt gelimiteerd tot het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder, vermeerderd met 40% voor niet schoolgaande kinderen op de dagopvang en verminderd met 30% voor de buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen. Daarnaast gaat één maximum van 230 uur per maand gelden voor alle opvangsoorten samen. Ouders kunnen nu nog 230 uur voor buitenschoolse opvang en 230 uur voor gastouderopvang per maand declareren voor hetzelfde kind. Bij werkloosheid of beëindiging van de werkzaamheden als zelfstandige wordt een termijn van drie maanden gehanteerd, waarin de ouder hetzelfde recht op kinderopvangtoeslag houdt.

 

Verder blijven voor de maximum uurprijzen van de verschillende opvangsoorten in 2013 de bedragen voor 2011 gelden. Dit geldt niet voor de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen in de tabel van de kinderopvangtoeslag. .

 

Eerste aanvraag?

Dan moet zeer snel een aanvraag ingediend worden !

U krijgt de Toeslag alleen vanaf de inzend-maand en van de voorgaande maand toegekend. Toeslag over eerdere maanden worden niet toegekend.